Wednesday, June 03, 2009

Hi
I havve tried out wikispaces with my students and I think it works better for longer texts. Blogging is fine for starters and people who like to write regularly if you ask me. Check it out at http://norwenglish.wikispaces.com

Saturday, August 16, 2008

Souvenirs d'une fille au pair


Voilà je vous presente Katrine. Elle est Norvégienne et elle va passer une demie année en France. Si vous voulez savoir comment ca se passe, suivez son blog ici.........

Thursday, May 15, 2008

Thursday, May 08, 2008

Skrive sammen

Journalist for en time?
Her er oppdraget vi har fått:

En artikkel om vurdering til en kurskatalog 2008/9 for Ashehoug . Målgruppen er lærere som skal på kurs, i flere fag. Tema for artikkelen på 1-1,5 A4 sider er vurdering. Jeg begynner artikkelen og dere fortsetter. Legg derfor inn kommentarer til mitt innlegg under, så redigerer vi etterpå. Kanskje dere har et bilde ( god kvalitet) som kan anbefales også?


ALT er greit helt til jeg skal sette karakterer!

Læreren: Det er mai, jeg er i ferd med å slutte av opplæringa i kurset. Jeg trekker frem kompetansemålene i læreplanen og bruker dem til å skille mellom elevenes prestasjoner i faget. Innsats er ikke et kriterium, her er det hva elevene presterer i faget som teller. Lise får 4, Christian får 5, dette går greit. Men hva med Kristine? Hun dukker til stadighet opp i tankene mine. Kan jeg gi henne en 2? Hun er vel egentlig ikke god nok for det? Hva skjer med henne dersom hun stryker i faget? Har jeg gitt henne nok faglig støtte, har jeg latt henne bruke tiden på det hun trenger mest for å klare seg? Er jeg en dårlig lærer?

Ord fra en konferanse ringer i ørene, "det er ikke elevenes intelligens som er den viktigste faktoren for læring, det er innsats". Da skulle det være en mulighet for alle, alle som vil lære. Dersom jeg klarer å motivere elevene mine, gi dem selvtillit og innarbeide gode lærigsstrategier da vil de bli glade i faget. De vil prestere....

Eleven: Det er mai,......Alle opplever vurdering som viktig og krevende. Vurdering har konsekvenser, ikke bare for politikere og forstå seg påere når PISA rapporten kommer, men også for den enkelte elev og den enkelte lærer. Med Kunnskapsøftet innføres noen nye begrep innen vurdering, og de skal hjelpe oss, ikke bare til å måle kunnskap, men også til å lære bedre. Jeg synes faktisk de har hjulpet meg. Jeg har blitt flikere til å tenke igjennom hva elevene skal kunne etter at vi har arbeidet med noe i en periode. Elevene setter også stor pris på å diskutere hva en god besvarelse innebærer. Det hele gir mer mening.

(Vurdering for læring er et slikt begrep. Elever som vet hva de skal lære og som forstår hvilke kriterier de vil bli vurdert opp mot, vil bli ansvarlige for sin egen læring. De vil ha oversikt nok til kunne si hva de kan og hva de må jobbe mer med.

Kjennetegn på måloppnåelse er et annet begrep. Her tvinges læreren til å tenke igjennom hva læringsresultatet skal være og det må utrykkes i ord eleven forstår. Som en elev sa" Dette måtte være en god metode for jeg har aldri skrevet så mye før".

De vil også kunne forstå karakterskalaen og vurdere sitt eget arbeid opp mot nasjonale kompetansemål og etterhvert nasjonale kjennetegn. Da blir det kanskje lettere å unngå 1 ere som føles som uventede haggelskurer i mai.)

Tuesday, April 01, 2008

Skolekonferansen 2008

Bonjour!
Presentasjonen i Oslo på Skolekonferansen gikk veldig bra. Vi fikk mange positive kommentarer og muligens flere oppdrag andre steder.

Vi fikk også tid til en tur til Bjørvika og det nye Operahuset. Det er virkelig verd et besøk.

Kurset varte i to dager, og dette er det viktigste gullkornet jeg fikk med meg fra forelesningene:

I gamle dager fikk elevene hjelp til å gjøre et skikkelig arbeid ved hjelp av disiplin og straff. I dag er det læringsstrategier i form av selvdisiplin og selvkontroll som erstatter disse virkemidlene.

Det er viktig å vite, at alle har måter å gjøre dette på, men ikke alle er gode.Noen velger å trekke seg tilbake eller utebli fra prøver og tester, vente på hjelp fra læreren eller kanskje bråke, men det er ikke særlig smart for det fører ikke til læring.

Selvdisiplin er å sjekke om man har forstått det man leser, vite hva man skal lære seg og kontrollere sitt eget arbeid. Det må imidlertid læres. Læreren kan hjelpe deg med det.

Avslutningsvis er det også kjekt å vite at intelligens ikke er halvparten så viktig som selvdisiplin. Den som vil noe, får det derfor til.

Videoen under var ett av innslagene våre. Hele presentasjonen ligger på http://norwenglish.com under kurs, vurdering.

Hilsen Inger, Synne, Herman og Rikke

Tuesday, January 15, 2008